مشتریان ما

این شرکت در سال ۱۳۵۴ فعالیت خود در زمینه تولید خودروی آتش نشانی با تولید ۵۰ دستگاه آغاز نمود که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ دستگاه خودروی آتش نشانی و خدمات شهری تولید نموده است که از جمله برخی از مشتریان این خودرو ها می توان به شرکت ها و سازمان های ذیل اشاره کرد:

نام شركتنام محصول خريداري شدهتعداد
سازمان هواپيمايي كشوريماشين آب آتش نشاني25
سازمان بهداري و بهزيستي آذربايجانشرقيمخزن 12000ليتري لجن كش1
راه آهن جمهوري اسلامي ايراناتاق آتش نشاني داراي منبع4
شركت ملي فولاد ايراناتاق آتش نشاني با منبع 8800 ليتري2
گمرك ايراناتاق آتش نشاني كاميون 9114
مجتمع فولاد اهوازاتاق لجن كش 12000 ليتري1
گروه صنعتي كفش بلااتاق آتش نشاني 3300 ليتري1
شركت ملي ذوب آهن ايراناتاق آتش نشاني 8800 ليتري3
شركت لاستيك پارساتاق آتش نشاني 4400 ليتري1
وزارت كشور سازمان شهرداريهاخودرو آتش نشاني50
بندر ماهشهرخودرو آتش نشاني1
وزارت كشور سازمان شهرداريهاخودرو فوم كش و آبپاش و لجن كش20
شركت توانيرخودرو آتش نشاني1
سيمان صوفيانخودرو آتش نشاني1
نفت خيز تهرانخودرو آب رسان7
اداره كل مخابرات اهوازخودرو لجن كش3
صنايع باطري سازي نيروخودرو آتش نشاني1
وزارت كشور سازمان شهرداريهاخودرو آتش نشاني13
سازمان هواپيمايي كشوريخودروي آتش نشاني ،‌ آبرسان و آبپاش62
صنايع باطري سازي نيروخودرو آتش نشاني1
بندر ماهشهر و بندر عباسخودروي آتش نشاني2
شهرداري رشتخودروي لجن كش5
فرودگاه مشهد،شركت ملي نفت و گمرك مهرآبادخودروي آتش نشاني5
شركت زرين خودروخودروي آتش نشاني40
وزارت كشور سازمان عمران شهرياتاق خودروي آتش نشاني50
وزارت كشور سازمان شهرداريهاخودروي آتش نشاني30
شركت سايپا ديزلخودروي آتش نشاني30
دانشگاه صنعتي مالك اشترخودروي آتش نشاني1
شهرداري نور آباد لرستانبازسازي كامل خودروي آتش نشاني1
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيخودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A1150
دانشگاه علوم پزشكي همدانخودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A11
شركت معدني و صنعتي چادرملوخودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A1ی1
دانشگاه علوم پزشكي يزدخودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A116
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازخودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A15
دانشگاه علوم پزشكي فارسخودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A13
دانشگاه علوم پزشكي كردستانخودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A18
شركت فروآلياژگنوخودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A11
شركت فرودگاههاي كشور(اصفهان)خودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A11
شركت سايپا آذينخودروي آمبولانس تويوتا هايس سمي روف تيپ A11
سازمان تامين اجتماعيخودروي آمبولانس تويوتا هايس هاي روف تيپ A150
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيخودروي آمبولانس تويوتا هایلوکس 4WD300