مشخصات تماس

 

آدرس : کیلومتر ۱۸ جاده قدیم هشتگرد بعد از کمالشهر- نرسیده به پلیس راه چهارباغ

تلفن های کارخانه : 
۰۰۹۸۲۶۳۴۷۰۴۴۰۷

۰۰۹۸۲۶۳۴۷۰۴۴۰۹

۰۰۹۸۲۶۳۴۷۰۴۴۱۱-۱۳

دورنگار کارخانه : 02634703322

پست الکترونیکی: info@renus.ir