خودروی های شهری

مشخصات فنی:

شاسیانواع شاسی‌های موجود در بازار
مخازن آب و فوماز جنس استنلس استیل با ظرفیت متناسب با تناژ خودرو و درخواست متقاضی
مخزن پودرطبق استاندارد ASME
پمپ آباز نوع داخلی یا خارجی با PTO مناسب با ماشین
مانیتوردر صورت نیاز با ظرفیت‌های مختلف و طبق استانداردهای بین المللی
استانداردNFPA190 و EN
سایر تجهیزاتبراساس نیاز متقاضی

 

IMG_0665

 

IMG_0658

 

IMG_0652