بالابر های آتش نشانی

تولید خودرو های بالابر آتشنشانی از تخصصی ترین مباحث مربوط به خودرو های امداد و نجات می باشد  و شرکت رنوس مفتخر است که جزو نخستین تولید کنندگان بالابر های آتشنشانی در ایران می باشد. ارتفاع کاربری بالابر های آتشنشانی تولیدی شرکت رنوس از ۱۱ متر تا ۳۷ متر متغیر می باشد و بر حسب سفارش مشتری جهت هر نوع خودرو قابل محاسبه و طراحی و اجرا می باشد.

  اجزای اصلی بالابر شامل سیستم بالابر و نردبان آتشنشانی ، پمپ آب ، پمپ فوم، مانیتور آتشنشانی، سیستم انتقال قدرت و شیلنگ انتقال آب و فوم می باشد.

 

4 3