آموزش

شرکت رنوس امیدوار است با برگزاری دوره های آموزشی تعمیرات و نگهداری محصولات تولیدی شرکت و ارائه کاتالوگ و فیلم های آموزشی بتواند گامهای موثری را در ارائه هرچه بهتر خدمات خود به مشتریان برداشته و رضایت ایشان را فراهم نماید.